YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giải bài toán theo sơ đồ sau:

  • A. Thùng thứ nhất: 88 lít, thùng thứ hai: 108 lít
  • B. Thùng thứ nhất: 86 lít, thùng thứ hai: 110 lít
  • C. Thùng thứ nhất: 84 lít, thùng thứ hai: 112 lít
  • D. Thùng thứ nhất: 81 lít, thùng thứ hai: 116 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 4 = 7 (phần)

  Thùng thứ nhất có số lít nước là:

  196 : 7 × 3 = 84 (lít)

  Thùng thứ hai có số lít nước là:

  196 − 84 = 112 (lít)

  Đáp số: Thùng thứ nhất: 84 lít;

  Thùng thứ hai : 112 lít.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196572

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF