YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tom Bloch is very happy now because he______.

  • A. is a successful businessman
  • B. earns more money than before
  • C. spends more money for his family
  • D. is a favorite teacher and spends more time with his family

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON