YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ các đỉnh A(2;1), B(3;0), C(-3;-3) là:

  • A. \(G(\frac{2}{3};\frac{-2}{3})\)
  • B. \(G(\frac{2}{3};\frac{2}{3})\)
  • C. \(G(\frac{-2}{3};\frac{-2}{3})\)
  • D. \(G(\frac{-2}{3};\frac{2}{3})\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}=\frac{2}{3}\); \(y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}=\frac{-2}{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF