AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau, độ lớn của vectơ tổng \(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\) là:

  tongvecto

  • A. \(|\vec{c}|\)
  • B. \(|2\vec{c}|\)
  • C. \(|2\vec{a}+2\vec{b}|\)
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta thấy rằng, \(\vec{a}+\vec{b}\) có độ lớn bằng \(\vec{c}\) nhưng ngược hướng, vì thế độ lớn bằng 0

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>