YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau, hãy tính \(|\vec{a}-2\vec{b}+4\vec{c}|\)

  • A. \(2\sqrt{3}\)
  • B. \(2\sqrt{10}\)
  • C. \(3\)
  • D. \(\sqrt{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước hết ta tính \(\vec{a}}+4\vec{c}\) và vectơ đối của \(\vec{b}\)

  Bằng hình vẽ, độ lớn của vectơ cần tìm là \(\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3550

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF