ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau, hãy tính \(|\vec{a}-2\vec{b}+4\vec{c}|\)

  • A. \(2\sqrt{3}\)
  • B. \(2\sqrt{10}\)
  • C. \(3\)
  • D. \(\sqrt{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước hết ta tính \(\vec{a}}+4\vec{c}\) và vectơ đối của \(\vec{b}\)

  Bằng hình vẽ, độ lớn của vectơ cần tìm là \(\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3550

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON