AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết tam giác ABC vuông tại A. \(AB=3, AC=4\). Độ lớn của vectơ tổng \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right|\) bằng:

  • A. 1
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  bằng định lý Pytago, ta tính được độ lớn vectơ tổng bằng \(\sqrt{3^2+4^2}=5\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>