YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II).

  • A. Đốt cháy bột sắt trong khí clo.
  • B. Cho bột sắt vào lượng dư dung dịch bạc nitrat.
  • C. Cho natri kim loại vào lượng dư dung dịch Fe (III) clorua.
  • D. Đốt cháy hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho bột sắt vào lượng dư dung dịch bạc nitrat.

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136927

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON