YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính:  \(\dfrac{{2}}{5} +4 =  \ldots \)

  • A. \(\dfrac{24}{5}\)
  • B. \(\dfrac{22}{5}\)
  • C. \(\dfrac{21}{5}\)
  • D. \(\dfrac{23}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\dfrac{{2}}{5} +4 =\dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{1} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{20}{5} = \dfrac{22}{5}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF