YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính \(\dfrac{8}{{12}} + \dfrac{{10}}{{22}}\)

  • A. \(\dfrac{{35}}{{33}}\)
  • B. \(\dfrac{{36}}{{33}}\)
  • C. \(\dfrac{{37}}{{33}}\)
  • D. \(\dfrac{{38}}{{33}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\dfrac{8}{{12}} + \dfrac{{10}}{{22}} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{11} = \dfrac{22}{{33}} + \dfrac{15}{{33}}= \dfrac{{37}}{{33}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON