YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn rồi tính: \(\dfrac{6}{{14}} + \dfrac{5}{6}\)

  • A. \(\dfrac{{54}}{{42}}\)
  • B. \(\dfrac{{53}}{{42}}\)
  • C. \(\dfrac{{51}}{{42}}\)
  • D. \(\dfrac{{52}}{{42}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\dfrac{6}{{14}} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{3}{7} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{{18}}{{42}} + \dfrac{{35}}{{42}} = \dfrac{{53}}{{42}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON