YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính: \(5+\dfrac{6}{14} \)

  • A. \(\dfrac{37}{7}\)
  • B. \(\dfrac{38}{7}\)
  • C. \(\dfrac{39}{7}\)
  • D. \(\dfrac{37}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(5+\dfrac{6}{14} =5+\dfrac{3}{7}= \dfrac{5}{1} + \dfrac{3}{7}\\= \dfrac{35}{7} + \dfrac{3}{7} =\dfrac{38}{7}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON