YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính: \(\dfrac{7}{15} + \dfrac{{8}}{{15}}\)

  • A. 1
  • B. 2
  • C. \(\dfrac{{16}}{{15}}\)
  • D. \(\dfrac{{17}}{{15}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\dfrac{7}{15} + \dfrac{{8}}{{15}} = \dfrac{{7+8}}{{15}} = \dfrac{{15}}{{15}} = 1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON