YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được \(\dfrac{2}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ?

  • A. \(\dfrac{5}{8}\) số gạo.
  • B. \(\dfrac{5}{7}\) số gạo.
  • C. \(\dfrac{5}{9}\) số gạo.
  • D. \(\dfrac{5}{10}\) số gạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cả hai ô tô chở được số phần gạo trong kho là:

  \(\dfrac{3}{7} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{7}\) (số gạo)

  Đáp số: \(\dfrac{5}{7}\) số gạo.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON