YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính:

  \(3+\dfrac{3}{4} =  \ldots \)

  • A. \(\dfrac{13}{4}\)
  • B. \(\dfrac{17}{4}\)
  • C. \(\dfrac{15}{5}\)
  • D. \(\dfrac{15}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(3+\dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{1} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{12}{4} + \dfrac{3}{4}= \dfrac{15}{4}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF