YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính \(\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = \ldots \)

  • A. 1
  • B. \(\dfrac{{4}}{{3}}\)
  • C. \(\dfrac{{3}}{{6}}\)
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{1+2}{{3}} = \dfrac{{3}}{{3}} = 1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON