YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vòi nước chảy vào một bể. Giờ đầu vòi nước chảy được \(\dfrac{1}{3}\) bể, giờ thứ hai vòi chảy tiếp được \(\dfrac{1}{4}\) bể. Hỏi sau hai giờ vòi đó chảy được bao nhiêu phần của bể?

  • A. \(\dfrac{2}{7}\)
  • B. \(\dfrac{1}{4}\)
  • C. \(\dfrac{1}{3}\)
  • D. \(\dfrac{{7}}{{12}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau hai giờ vòi đó chảy được số phần của bể là:

  \(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{{7}}{{12}}\) (bể)

  Đáp số: \(\dfrac{{7}}{{12}}\) bể.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON