YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình chữ nhật có chiều dài \(2m\) và chiều rộng \(\dfrac{4}{5}m\). Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

  • A. \(\dfrac{{12}}{5}m.\)
  • B. \(\dfrac{{11}}{5}m.\)
  • C. \(\dfrac{{14}}{5}m.\)
  • D. \(\dfrac{{13}}{5}m.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

  \(2 + \dfrac{4}{5} = \dfrac{{14}}{5}\left( m \right)\)

  Đáp số: \(\dfrac{{14}}{5}m.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195192

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON