ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng \(\Delta :x + y - 7 = 0\) và đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 25 = 0\).

  • A. (3;4) và (- 4;3)
  • B. (4;3)
  • C. (3;4)
  • D. (3;4) và (4;3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\Delta :x + y - 7 = 0 \Leftrightarrow y = 7 - x\) thay vào phương trình (C) ta được:

  \({x^2} + {\left( {7 - x} \right)^2} - 25 = 0 \Leftrightarrow {x^2} - 7x + 12 = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x = 3 \Rightarrow y = 4}\\
  {x = 4 \Rightarrow y = 3}
  \end{array}} \right..\)

  Vậy tọa độ giao điểm là (3;4) và (4;3).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75078

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON