AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;
  (b) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3;
  (c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl;
  (d) Để miếng gang ngoài không khí ẩm.
  Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>