AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường axit ta thu được:

  • A. este và nước
  • B. glyxerol và hỗn hợp muối của axit béo với natri
  • C. glyxerol và các axit béo
  • D. hỗn hợp nhiều axit béo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>