YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường axit ta thu được:

  • A. este và nước
  • B. glyxerol và hỗn hợp muối của axit béo với natri
  • C. glyxerol và các axit béo
  • D. hỗn hợp nhiều axit béo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường axit ta thu được glyxerol và các axit béo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF