YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dầu ăn là:

  • A. một este
  • B. este của glyxerol
  • C. este của glyxerol và axit béo
  • D. hỗn hợp nhiều este của glyxerol và axit béo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glyxerol và axit béo.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA