ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) cho thấy: ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương của chiến tranh nhân dân

  • A. luôn tồn tại độc lập với nhau
  • B. có mối quan hệ hữu cơ và biện chứng
  • C. chỉ là tương đối
  • D. phân biệt rạch ròi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Vai trò của hậu phương miền Bắc không thể tách biệt rạch ròi với tiền tuyến miền Nam chỉ bằng yếu tố không gian vì miền Bắc không chỉ làm nghĩa vụ hậu phương mà còn cùng miền Nam trực tiếp chống Mĩ:

  - Chi viện nhân lực, vật lực cho miền Nam.

  - Chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mĩ.

  => Ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương của chiến tranh nhân dân có mối quan hệ hữu cơ và biện chứng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON