ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

  • A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.
  • B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
  • C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất
  • D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON