ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố là một nội dung thuộc

  • A. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
  • B. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
  • C. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
  • D. quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF