AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They thanked us on inviting them to dinner and said that they wanted to have us over for dinner the next week.

  • A. us on inviting
  • B. to dinner
  • C. said
  • D. have us over

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>