AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nancy: "I'm not sure what to do this evening. Any ideas?"

  Molly: "______"

  • A. Do you go to the cinema, perhaps?
  • B. You will go to the cinema, perhaps?
  • C. Why don't we go to the cinema?
  • D. Why shouldn't we go to the cinema?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>