AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The chosen volunteers__________________

  • A. will gain more knowledge about the place they live in.
  • B. must pay all expenses to live in the country where they work.
  • C. must have experience of working overseas.
  • D. will quickly become an expert in the field they work.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>