AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to those who work for VSO, who play the most important part in bringing about changes?

  • A. Charitable organizations
  • B. Staff who recruit volunteers
  • C. Women in local communities
  • D. Volunteers from abroad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>