AMBIENT
 • Identify the error in each of the following sentences

  Câu hỏi:

  All the students are looking forward to go to the stadium to watch the football match. 

  • A. are
  • B. forward to go
  • C. to
  • D. to watch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>