AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết  A-re-ni-ut  axit là chất 

  • A. khi tan trong nước phân li ra ion OH-
  • B. khi tan trong nước phân li ra ion H+
  • C. khi tan trong nước  chỉ  phân li ra ion H+    
  • D. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH_

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>