AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol khí CO2 vào 100ml dd NaOH 1,6 M thu được : 

  • A. NaHCO3 và COdư             
  • B. Na2CO3 và NaOH dư
  • C. Na2CO3 và NaHCO3     
  • D. Na2CO3 và CO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>