AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiđroxit lưỡng tính là chất 

  • A. có thể phân li ra ion H+ hoặc ion OH-.
  • B. vừa có tính kim loại vừa có tính phi kim.
  • C. vừa có thể nhận electron vừa có thể nhường electron.
  • D. khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA