AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu:

  (1). Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

  (2). Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2- là đồng đẳng của nhau.

  (3). Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

  (4). Liên kết ba gồm hai liên kết p và một liên kết s.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3      
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>