AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau : 

  • A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.
  • B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.
  • C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.
  • D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>