AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng trong dung dịch chứa 

  • A. KH2PO4 và K3PO4.                
  • B. K2HPOvà K3PO4.
  • C.  KH2PO4 và K2HPO4.     
  • D. K3PO4 và KOH dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>