AMBIENT
 • Theo tác giả, “dũng khí” trong làm khoa học có nghĩa là gì? (0,5 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Theo tác giả, “dũng khí” trong làm khoa học có nghĩa là:
   • Độc lập trong suy nghĩ;
   • Tìm hiểu ý kiến của người khác, nếu chưa thấy thuyết phục và có đủ lí để nghĩ rằng ý của mình đúng hơn thì phải tranh luận đến cùng để bảo vệ ý riêng.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>