AMBIENT
 • Nêu nội dung cơ bản của đoạn trích. (1,0 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Nội dung cơ bản của đoạn trích: 
   • Vấn đề dân chủ trong tranh luận khoa học. 
   • Dũng khí lên tiếng của nhà khoa học.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>