ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quy hoạch của Bộ Công Nghiệp (năm 2001) cả nước được phân chia thành mấy vùng Công nghiệp?

   

  • A. 4                
  • B. 5                      
  • C.  
  • D. 7
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo quy hoạch của Bộ Công Nghiệp (năm 2001) cả nước được phân chia thành 6 vùng Công nghiệp.

  → Đáp án: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 787

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1