YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Theo quy hoạch của Bộ Công Nghiệp (năm 2001) cả nước được phân chia thành mấy vùng Công nghiệp?

   

  • A. 4                
  • B. 5                      
  • C.  
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo quy hoạch của Bộ Công Nghiệp (năm 2001) cả nước được phân chia thành 6 vùng Công nghiệp.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 787

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF