AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của Nguyễn Đình Thi thì thơ bao gồm:

  • A. Thơ tự do, thơ không vần và thơ có vần.
  • B. Thơ thật và thơ giả.
  • C. Thơ thật và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ hay không thơ.
  • D. Thơ không vần và thơ có vần, thơ hay và thơ không hay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>