ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Đình Thi được được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm nào?

  • A. 1996
  • B. 1998
  • C. 2000
  • D. 2002
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1