YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Theo Nguyễn Đình thi, phương tiện biểu hiện của tâm hồn con người là gì?

  • A. Thơ
  • B. Văn xuôi
  • C. Truyện ngắn
  • D. Kịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF