ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo Nguyễn Đình thi, phương tiện biểu hiện của tâm hồn con người là gì?

  • A. Thơ
  • B. Văn xuôi
  • C. Truyện ngắn
  • D. Kịch
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1