YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Đinh Thi từng giữ chức vụ nào sau đây?

  • A. Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.
  • B. Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin.
  • C. Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam.
  • D. Chủ tịch hội văn hóa cứu quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF