ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Đinh Thi từng giữ chức vụ nào sau đây?

  • A. Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.
  • B. Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin.
  • C. Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam.
  • D. Chủ tịch hội văn hóa cứu quốc.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1