ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them.

  • A. The
  • B. too
  • C. do not
  • D. them

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sửa lại: too => so

  Cấu trúc too adj for someone to do something: quá cho ai để làm gì

  Cấu trúc S + be + so + adj + that + clause = It + be + such (+ a/an) + N + that + clause: ...đến nỗi...mà

  Dịch nghĩa: Các triệu chứng của bệnh tiểu đường ở giai đoạn đâu nhẹ đến mức mà người ta không thể nhận thấy chúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON