ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.

  Câu hỏi:

  The guest on our show who has won the Opera. He is the youngest professional golfer that has won this award so far.

  • A. The professional golfer who has won the Opera so far is the youngest guest on our show.
  • B. The youngest professional golfer won the Opera so far is the guest on our show.
  • C. The youngest guest on our show is the professional golfer winning the Opera so far.
  • D. The guest on our show is the youngest professional golfer to win the Opera so far.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dịch nghĩa: Vị khách mời trên chương trình của chúng tôi đã thắng giải Opera. Anh ấy là tay golf chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất đã giành được giải thưởng này cho đến thời điểm hiện tại.

  --> D. Khách mời trong chương trình của chúng tôi là người chơi golf chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất giành được giải Opera.

  Đại từ quan hệ who thay thế cho danh từ chỉ người, đóng vai trò là chủ ngữ.

  Đáp án B sai vì nếu rút gọn mệnh đề quan hệ thì động từ ở đây phải là winning.

  Các đáp án còn lại:

  A. Tay golf chuyên nghiệp đã đoạt giải Opera tính cho đến nay là vị khách nhỏ tuổi nhất trong chương trình của chúng tôi.

  C. Khách mời trẻ nhất trong chương trình của chúng tôi là tay golf chuyên nghiệp đoạt giải Opera cho đến nay.

  Các đáp án trên đều sai về nghĩa so với câu gốc.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30545

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON