ADMICRO
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  The picture was painted by Laura, ____________ is being shown in an exhibition.

  • A. which
  • B. whose
  • C. who
  • D. whom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT