ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The photovoltaic effect is _______.

  • A. the process of operating a solar car
  • B. the process of absorbing photons from the sun
  • C. the developing of solar cars and solar powered devices
  • D. the converting of heat from the sun into electricity

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>