YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? Công dân có thế tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng những hình thức nào?

  Lời giải tham khảo:

  * Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: 

  - Là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.

  * Công dân có thể tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội bàng hai cách: 

  - Trực tiếp tham gia vào các công việc của Nhà nước, bàn bạc đóng góp ý kiến và giám sát các hoạt động của các cơ quan và cán bộ công chức nhà nước.

  - Gián tiếp thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON