YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The chairman requested that ______.

  • A. a committee appointed to study the problem thoroughly
  • B. a committee be appointed to make thoroughly review of the problem
  • C. thoroughly review the problem by a committee
  • D. a committee be appointed to review the problem thoroughly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON