YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The chairman requested that ______.

  • A. a committee appointed to study the problem thoroughly
  • B. a committee be appointed to make thoroughly review of the problem
  • C. thoroughly review the problem by a committee
  • D. a committee be appointed to review the problem thoroughly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON