AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I remember doing this assignment before.

  • A. I remember that I have done this assignment before.
  • B. I remembered I had already done this assignment.
  • C. I try to remember to this assignment.
  • D. I don't forget doing this assignment.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>