YOMEDIA
NONE
 • Exercise 1: Choose the sentence - a, b, C or d - which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  He didn't hurry so he missed the plane.

   

  • A. If he hurried he wouldn't miss the plane.
  • B. If he had hurried he might catch the plane.
  • C. He didn't miss the plane because he hurried.
  • D. If he had hurried he could have caught the plane.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON